Els estudiants que volen participar a les classes magistrals com a alumnes ACTIUS, han d’escriure a masterclass@festivalsor.cat

Preus de les classes magistrals:

1 classe magistral: 80 €
2 classes magistrals: 140 €
3 classes magistrals: 190 €
4 classes magistrals: 230 €
5 classes magistrals: 260 €

Els estudiants ACTIUS tenen accés gratuït, com oients, a les altres màster-classes.